Faceți căutări pe acest blog

marți, 21 ianuarie 2020

Despre bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Testul greu al loialitaţii: Vom fi neghină sau grâu?

Dragii mei, după cum vedeţi, stăm cu toţii în faţa unui test greu. Diferenţele trebuie rezolvate pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, în chip frăţesc, conform cu adevarul. Dacă nu veţi asculta de glasul Domnului, de a fi uniţi în chip desăvârşit în adevăr, acceptând curente satanice şi păgâne în adunare, într-un aspect atât de important, veţi culege ceea ce aţi semănat. Ba mai mult, voi vă faceţi involuntar apărători ai minciunii lui Satan, şi veţi pieri ca şi el, fiindcă aţi iubit minciuna (Apocalipsa 21:8).
Scriptura spune foarte clar că plata păcatului este moartea! Scripura mai spune deasemenea foarte clar, că fără înviere toţi cei adormiţi (morţi) în Christos sunt pierduţi! Prin urmare singura alternativă este credinţa în înviere şi singura speranţă este că creştinii vor fi readuşi la viaţă (înviaţi) (Ioan 5:28,29).
Scriptura nu arată şi noi nu putem crede într-un amestec de nemurire şi înviere: o moarte parţială şi o înviere parţială, cum arată Satana, păgânii, gnosticii şi urmaşii lor, neo-gnosticii. Fiţi tari, deci în adevărata credinţă creştină! Nu credeţi în profeţii mincinoşi care văd oamenii trăind după moarte, ca suflete nemuritoare! Respingeţi orice idee de viaţă conştientă sau semiconştientă ce ar fi chipurile după moarte! Nu există nici un fel de conştienţă în moarte. Toate viziunile ce s-au spus cu moartea clinică nu dovedesc contrariul. Moartea clinică nu este moarte totală, creierul mai funcţionează şi se produc halucinaţii, vise. Dacă în acest timp inima îşi revine, omul a scăpat din moartea spre care se ducea şi îşi aminteşte de ce a visat. Este firesc. Cuvântul lui Dumnezeu este mai încercat decât cei ce visează şi cred că sunt nemuritori. Încredeţi-vă în el din toată inima şi nu veţi regreta.
"Lacul de foc" (Apocalipsa 20:12-15) este un instrument de nimicire puternic şi înfricoşător şi înseamnă distrugerea completă şi definitivă a păcătoşilor (este geheena de la Matei 10:28) în ziua de apoi. De aceea să alegem adevărul ca să trăim! Să fugim de minciuna şi de la minciună (Apocalipsa 22:14,15)! Să ne temem şi să ne bucurăm, că Dumnezeu ne-a cercetat şi nu ne-a lăsat în întuneric. Să dăm slavă şi glorie lui Dumnezeu! Să acceptăm adevărul cu privire la starea mortilor! Dacă nu acceptăm avertizarea Bibliei ca să ne ferim de minciună, şi vom continua să se complacem în neadevăr şi să preacurvim cu păgânitatea şi învăţăturile ei, Dumnezeu ne va pedepsi şi nu ne va binecuvânta, căci El este un Dumnezeu al iubirii, dar şi al adevărului şi al dreptăţii.

De ce sufletele nemântuite nu sunt chinuite etern, încă de pe acum?

Am arătat deseori că după Scriptură „sufletul care păcătuieşte acela va muri (şi nu se va chinui etern undeva într-un lac de foc)” Ezechiel 18:4,20. Dumnezeu este o fiinţă raţională, un Dumnezeu drept, fără nedreptate, un Dumnezeu al adevărului şi cu sentimente sfinte, şi el ne-a creat după chipul şi asemănarea sa. Haideţi să fim şi noi raţionali, drepţi, cu noţiunea adevărului şi cu sentimente sfinte.
Oricum, ca să aflăm răspunsul la această întrebare, ar trebui să ne adâncim privirile în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia şi să mai punem câteva întrebări:
1. Este "lacul de foc" din cartea Apocalipsa un instrument de nimicire totală a păcătoşilor? Dacă nu, cum se explica Evrei 10:27,12:29 că focul lui Dumnezeu va mistui (şi nu chinui) pe cei răzvrătiţi?
2. Este lacul de foc un instrument de chinuire veşnica a lor? Dacă da, cum se explica faptul că:
a) Dumnezeu este iubire (poţi fi idealul iubirii, fiind patronul chinurilor veşnice?) - 1Ioan 4:8
b) că El va fi totul în toţi (trebuia să scrie în “unii”, dacă vor mai fi şi alţii fără Dumnezeu) - 1Cor. 15:28
c) că toate lucrurile vor fi noi (nu ar fi iadul ceva vechi, dacă ar exista?) - Apocalipsa 21:5
d) că nu va mai fi plâns, durere, lacrimi, ţipete, durere - Apocalipsa 21:4,5 (un lucru neadevărat dacă iadul ar fi plin de toate acestea)
e) şi că aceste lucruri de la punctul d) vor trece - Apocalipsa 21:4,5 (aici fiind vorba de cea mai mare contradicţie a subiectului, dacă toate acestea nu vor trece, ci vor rămâne veşnic active în iad)
f) Poţi fi fericit alături de un iad plin de suferinţă veşnică, în care poate mama ta, sau tatăl tău sau fratelete, sora ta ard în chinuri? Eu nu cred că aş fi.

Eu nu cred că vom putea fi cu adevărat fericiţi, ştiind că mulţi dintre oamenii pe care i-am cunoscut, poate chiar din familia şi rudele noastre, dintre prietenii noştrii apropiaţi, colegi, vecini, etc., sunt chinuiţi în chinuri cumplite, într-un lac de foc, încă de pe acum, şi asta în veci de veci. Când am spus acest ultim argument unui prieten teolog care susţinea cu ardoare ideea chinului veşnic, a pălit, s-a gândit puţin, apoi tipic oamenilor instabili în propriile lor argumente, a spus "Poate cândva, Dumnezeu îi va scoate de acolo". Da, chiar şi ei îşi dau seama că este prea de tot. Aşa că se întorc la a susţine purgatoriul, locul unde mai este o şansă. Dar Biblia nu spune aşa ceva. Decât să ne complicăm în hăţişul părerilor omeneşti, să tot dăm cu stângul în dreptul, mai degrabă să lăsăm aceste sadisme teologice (iadul şi purgatoriul) şi să acceptăm mesajul aşa cum este în Biblie: Dacă vei crede şi asculta vei avea parte de binecuvântare şi viaţă veşnică, dacă nu vei crede şi nu vei asculta, vei avea pate de blestem (moarte) şi de pierzare veşnică. Blestemul este moartea. Alege binecuvântarea şi viaţa veşnică, ca să scapi de blestem şi de pierzarea veşnică (Ioan 3:36).

O altă problemă: Sheolul (Hadesul) aruncat în iadul de foc (limnen tou puros)

"Sheol" este un cuvânt evreiesc care înseamnă "Locuinţa morţilor" (Cornilescu), dar poate fi tradus şi ca “Mormânt”. La fel înseamnă şi cuvântul grecesc "Hades". Cuvântul cimitir, provine din grecescul koimiterion şi înseamnă literalmente “dormitor”. Cuvântul evreiesc sheol şi cuvântul grecesc hades nu înseamnă "iazul de foc" ("iadul" cum le place unora să-l spună). Se spune că acest cuvânt (iad) provine din grecescul "hades", preluat prin filiera limbii slavone.
Biblia face distincţie clară între hades şi iazul de foc. Ar fi o problemă gravă dacă nu ar face, deoarece dacă hadesul este aşazisul "iaz de foc", se crează situaţia ca iazul de foc este aruncat tot în iazul de foc, un nonsens urias.
Prin urmare, e clar că sheolul (hadesul) nu este identic cu "iazul de foc", deoarece hadesul este aruncat în iazul de foc ("limnen tou puros"): hades ebletesan eis ten limnen tou puros
Acum, ca o sinteză:
Biblia arată clar că oamenii răi merg întâi nu în iazul de foc ("limnen tou puros" în greacă), ci în hades (locuinţa morţilor, mormântul comun al omenirii, şi al celor buni şi al celor răi), iar din hades vor fi înviaţi, judecaţi şi condamnaţi la a fi aruncaţi în iazul de foc (limnen tou puros). Dacă hadesul ar fi deja un loc cu foc, ca şi locul descris ca "limnen tou puros" (iazul de foc) ar fi interesant de ciudat că un loc care arde cu foc să fie aruncat în alt loc care arde cu foc, nu-i aşa? Aşa că, de ce atât hadesul, cât şi oamenii răi vor fi aruncaţi în iazul de foc (limnen tou puros), dacă un iaz de foc există deja? E ilogic şi un mare nonsens...
Cu privire la predica despre bogatul nemilotiv şi săracul Lazar din Luca capitolul 16, la o analiză a variantelor textuale din manuscrisele vechi, reiese clar ca lumina zilei, că este un text interpolat (introdus mai târziu). Acest lucru îl confirmă implicit şi Apocalipsa, unde se arată ca hadesul este aruncat în iazul de foc.
Dar nu spune chiar Apocalipsa că cei răi sunt chinuiţi zi şi noapte? Da, spune. Însă nu spune că cei care sunt "chinuiţi zi şi noapte" ar fi deja morţi, ca şi cum ar fi murit deja, ci din contră, că EI SUNT ÎNCĂ VII, dragii mei neatenţi! Vouă vă scapă un amănunt foarte important. Voi confundaţi mare cu sarea, dragii mei, daţi-mi voie să vă spun asta, ca să vă trezesc.
Apocalipsa 14: 8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: "A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!"  9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: "Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, 10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.

Să fim atenţi la versetele 9 şi 10, care sunt legate contextual ca mesaj, dar şi ca perioadă cu versetul 11, care este formulat la prezent “nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei”, deci sunt vii încă. Şi dacă ne uităm bine în contextul Apocalipsei ni se va arăta în ce perioadă va fi acest chin imens, deorece "paharul mâniei" sunt plăgile arătate în Apocalipsa, aşa că chinul de care se vorbeşte aici, nu este chinul dintr-un aşazis iaz de foc de după moarte, ci un chin care va fi peste cei vii.

“Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pamant. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii, care aveau semnul fiarei şi cară se închinau icoanei ei.” (Apocalipsa16:2)
“Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Şi marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit orice făptura vie, chiar şi tot ce era în mare.” (Apocalipsa16:3)
“Al treilea a vărsat potirul lui în râuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut sânge.” (Apocalipsa16:4)
“Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui.” (Apocalipsa16:8)
“Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere.” (Apocalipsa 16:10)
“Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor, care au să vină din Răsărit.” (Apocalipsa 16:12)
“Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: "S-a isprăvit!" (Apocalipsa 16:17)
“Cetatea cea mare a fost împărtită în trei părti, şi cetăţile Neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.” (Apocalipsa 16:19)
“Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea, şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea!" (Apocalipsa 18:6)

Plăgile vor fi de aşa mare amploare şi intensitate urgiastică ÎN ZILELE ACELEA (ŞI NU ÎN ÎNCHIPUITUL IAD DE FOC DE DUPĂ MOARTE de care tot vorbesc unii), că oamenii nu vor avea odihnă nici ziua nici noaptea, asta arată mesajul, fie că acceptăm sau nu:
“Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii (care mai trăiau încă) îşi muşcau limbile de durere. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei (deci trăiesc încă), şi oricine primeşte semnul numelui ei!”  (Apocalipsa 16:10,11).

Acest verset 11 este indiscutabil legat de versetele 9 şi 10 şi se referă strict numai la zilele acelea în care oamenii se închină fiarei având semnul ei, iar despre aceste zile înspăimântătoare a vorbit şi Domnul nostru în Matei 24, în contextul acestor urgii grozave care vor fi aici pe pământ şi nicidecum în aşazisul iad de foc, ce ar fi chipurile după moarte, pentru acei păcătoşi nemântuiţi.
Apocalipsa capitolul 9 conţine nişte versetele care arată că oamenii nelegiuiţi din timpul sfârşitului, deci care vor fi vii încă, vor fi chinuiţi de foc şi de pucioasă. Indiferent cum interpretăm CE AR FI ELE, aceste fenomene se referă la timul plăgilor şi nu la aşazisul iad de după moarte. Acest fapt a fost recunoscut şi de un teolog de seama, baptist, care a spus ferm şi răspicat la Vocea Evangheliei: "Fraţilor, iadul încă nu s-a deschis" (Beniamin Fărăgău).

“17. Şi iată cum mi s-au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platose ca focul, iacintul şi pucioasa. Capetele cailor erau ca nişte capete de lei, şi din gurile lor ieşea foc, fum şi pucioasă. 18. A treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa, care ieşeau din gurile lor.”
...
“19. Căci puterea cailor stătea în gurile şi în cozile lor. Cozile lor erau ca nişte şerpi cu capete, şi cu ele vătămau.
20. Ceilalţi oameni, care n-au fost ucişi de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mânilor lor, ca să nu se închine dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble.
21. Şi nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furţişagurile lor.”

Din păcate, mişcările protestante şi neoprotestante au împrumutat mult din teologia şi exegeza (interpretarea Bibliei) Bisericii Catolice, o biserică care pe alocuri este foarte apropiată de ideile din mişcările gnostico-neo-gnostice. Luther s-a rugat până la moarte Mariei şi a venerat pe sfinţi, Calvin ţinea legătura cu aparatul Inchiziţiei şi a împrumutat din metodele ei, Zwingli era adeptul metodei catolice de a impune creştinismul prin sabia statului, Melancton se consulta cu teologii Bisericii Catolice... etc.. (Martin Luther şi cauzele secrete ale reformei lui, de Gheorghe Calciu-Dumitreasa https://sitadeasa.wordpress.com/2007/04/25/martin-luther-si-cauzele-secrete-ale-reformei-lui/)

Trebuie făcut mai mult, decât a ne tot uita în ograda Bisericii Catolice. Chiar dacă ne uităm uneori, să luam numai ce este bun de acolo. Există soluţii şi dincolo de instituţiile teologice şi comentariile teologilor catolici.


Motive pentru care nu există un chin etern 
(Extras preluat de către cineva din cartea “Galileanul”)

· Dreptate: Vi se pare drept ca pentru păcatele făcute în 10, 20, 40, 80, etc. de ani să fii pedepsit veşnic? Legea lui Dumnezeu reflecta caracterul său, iar aceasta spunea: viaţă pentru viaţă (în original “suflet pentru suflet”), nu pentru ca cel vinovat de crimă să fie chinuit (Deuteronom 19:21).
· Iubirea lui Dumnezeu: De asemenea imaginea infernului diminuează iubirea lui Dumnezeu, căci cum putem spune că Dumnezeu este iubire, când mâna lui nu poate fi niciodată domolită, ci îi chinuieşte etern pe cei păcătoşi?
· Mânia lui Dumnezeu are un sfârşit: Dacă Dumnezeu chinuieşte veşnic păcătoşii atunci mânia lui ţine veşnic, dar Biblia spune altceva şi anume că El „nu ţine mânia pe vecie şi nu ceartă fără încetare” cum este o astfel de afirmaţie despre caracterul lui Dumnezeu compatibilă cu doctrina iadului? (2Samuel 24:14; Psalmii 30:5; 103:9; Isaia 57:16; Ieremia 3:5; Mica 7:18).
· Nemurirea este pentru cei drepţi: Mulţi creştini cred în iadul veşnic deoarece nu au reuşit să înţeleagă faptul că viaţa veşnică este rezultatul unei uniri cu Dumnezeu ("Dumnezeu să fie totul ÎN TOŢI" 1Cor 15:28), astfel cei răi fiind despărţiţi de Dumnezeu nu pot exista etern (Fapte 17:25; 1Corinteni 15:52-54; 2Tesaloniceni 1:9).
· Sfârşitul suferinţei: Un alt motiv pentru care credem că nu este posibil chinul veşnic, este că acesta ar perpetua şi imortaliza păcatul, suferinţa şi durerea (toţi oamenii din iad l-ar blestema zilnic, clipă de clipă, pe Dumnezeu, pe Christos, pe sfinţii îngeri şi pe sfinţii) şi ar contrazice Cuvântul lui Dumnezeu care declară că acestea vor dispărea şi că Dumnezeu face toate lucrurile noi (Apocalipsa 21:4,5), ori dacă iadul există etern înseamnă că Dumnezeu nu poate elimina suferinţa.
· Nimicirea răului: Misiunea Domnului Isus Cristos ca Domn şi Rege, este să nimicească toate persoanele rele şi nelegiuite, fie spirituale sau fizice, cât şi toate lucrurile rele, şi apoi cu mandatul încheiat, va preda domnia în mâna Tatălui. Dacă iadul există veşnic atunci însemnă că Domnul Isus nu a nimicit orice domnie, stăpânire, putere (1Corinteni 15:26).
· Dumnezeu totul în toţi: La sfârşit, Dumnezeu va fi totul în toţi (1Corinteni 15:28), acesta este scopul final, ca în toate făpturile să locuiască Dumnezeu în mod plenar prin calităţile Lui, ca toate creaturile să aibă calităţile lui Dumnezeu, dar acest lucru ca în toţi să fie Dumnezeu nu e posibil dacă cei răi mai există pe undeva.
· Plata păcatului: Conform Bibliei plata păcatului este moartea, (Romani 6:23). Isus a plătit această plată prin moartea Sa (Evrei 7:27; 1Timotei 2:5,6), dacă plata păcatului ar fi fost „chinul etern” atunci Domnul Isus ar fi trebuit să se chinuiască etern ca să ne răscumpere. Biblia este clară: „Si păcatul, odată făptuit, aduce moartea” (Iacov 1:15). Astfel, alegerea este între viaţă veşnică şi moarte veşnică. 

După cum vedem istorisirea despre bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr nu este în armonie cu învăţătura Bibliei per ansamblul ei, nici cu învăţătura despre starea morţilor şi nici cu învăţătura despre pedeapsa celor răi. Din punct de vedere teologic, şi aici mă refer exclusiv la adevărata teologie, este un fals grosolan.marți, 21 august 2018

Cele 100 articole ale acestui blogDragi prieteni,

Dorim să facem călătorii prin ţară în care să abordăm subiectul spinos, dar necesar al subiectului morţii: ce este moartea, ce diferenţă există între moartea propriu zisă şi moartea clinică, ce arată de fapt experienţele din moartea clinică, unde mergem după moarte, în ce stare vom fi acolo (dacă murim total sau parţial), când vom fi înviaţi din moarte, ce se va întâmpla la înviere, ce este moartea a doua şi alte subiecte legate de acestea.

Deasemenea ofer cartea "Există Viaţă După Moarte? Sau Sufletul Este Muritor Şi Singura Speranţă Pentru Cei Ce Mor Este Învierea?". Ea este definitivată şi se poate solicita gratuit doar în format electronic, prin e.mail, fără nici o obligaţie, scriindu-mi pe bibliaantica@yahoo.com


Aveti întrebări importante?
Sunteţi în căutarea lui Dumnezeu?
Căutaţi răspunsuri din Biblie?
Aveţi o întrebare despre Dumnezeu şi Biblie?
Citiţi Biblia, cu rugăciune şi pocăinţă! E o carte plină de răspunsuri.


Dumnezeu este iubire, de aceea dragostea nu va pieri niciodată. Dacă ne vom pocăi cu adevarat, iubind pe Dumnezeu, pe Domnul Isus şi semenii noştrii, nu vom pieri niciodata. Moartea-i ca un somn în noapte. Chiar dacă vom muri, vom învia la viaţă veşnică şi binecuvântată. Şi vom fi veşnic fericiţi!

Discuţii pe Facebook:


Fiţi binecuvântaţi!


Pagina 3

1. Două păreri în opoziţie: Părerea lui Dumnezeu şi părerea lui Satan http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2013/07/doua-pareri-in-opozitie-suflet-muritor.html

Pagina 2

2. A făcut parte predica "Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr" din Evanghelia după Luca? 

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2013/07/cat-ne-putem-permite-sa-ne-incredem-in.html

3. Sufletul este muritor?! Compararea Bibliei antice cu scribii mai vechi şi mai noi

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2013/07/marcu-943-48-si-matei-1028-modificate.html

4. Murim sau nu murim? Inclusiv cu sufletul? Ce spun Dumnezeu şi Satan, în cea mai veche controversă?

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2013/07/practica-adaosurilor-la-textele.html

5. Recomandare Film: Hell and Mr Fudge (Iadul şi Domnul Fudge) http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2013/07/recomandare-film-hell-and-mr-fudge.html

6. Întrebări importante 

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2013/08/intrebari-importante.html

7. Cum a fost dus de nas regele Saul de ventriloca din En-Dor?

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/07/cum-fost-dus-de-nas-imparatul-saul-de.html

8. Figuri de stil sau scene literale?

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/07/figuri-de-stil-sau-scene-literale.html

9. Moare şi sufletul sau numai trupul?

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/07/moare-si-sufletul-sau-numai-trupul.html

10. Întâlniri, mese rotunde, conferinţe, etc., despre şi în legătură cu "sufletul este muritor"

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/07/pregatiri-pentru-intalniri-mese-rotunde.html

11. Păcat, moarte şi mântuire   

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/07/pacat-moarte-si-mantuire.html

12. Răspuns dat universalistilor Paul Cohen şi Victor Hafichuk

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/07/raspuns-dat-universalistilor-paul-cohen.html

13. Roadele nefaste ale credinţei în nemurirea sufletului http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/07/roadele-nefaste-ale-credintei-in.html

14. Where does the comma go? Unde punem virgula (Englez) 

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/08/unde-punem-virgula-englez.html

15. Ororile de la o înmormântare păgână (filă de istorie din epopeea "Iliada" scrisă de Homer)

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/08/invitatie-la-o-inmormantare-pagana.html 

16. Ucişi ca să le fie sclavi şi în „lumea de dincolo”

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/08/ucisi-ca-sa-le-fie-sclavi-si-in-lumea.html

17. Aşa gândeau credincioşii din antichitate despre suflet: că el poate fi dat la moarte odată cu trupul şi că sufletul înviază odată cu trupul

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/08/asa-gandeau-credinciosii-din.html 

18. Ar trebui să folosim din nou cuvântul “iad” in traducerile moderne ale Bibliei?

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/08/ar-trebui-sa-folosim-din-nou-cuvantul.html 

19. Ce credeau evreii credincioşi despre răsplata lor şi pedeapsa celor răi?

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/08/ce-credeau-evreii-credinciosi-despre.html 

20. Despre cei morţi: Când vor fi făcuţi vii, conform apostolului Pavel?

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/08/din-nou-despre-cei-morti-sunt-ei-vii.html 

21. Mulţumesc! 

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/08/va-multumesc.html

22. Moartea lui Socrate şi a lui Isus, un contrast

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/08/moartea-lui-socrate-si-lui-isus-un.html

23. Memento: Înselatoria fuge de lumină

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/08/memento-inselatoria-fuge-de-lumina.html 

24. Chestionar Biblic

http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/09/chestionar-biblic.html 

25. Răspuns la Chestionar Biblic 

26. Autori citiţi, recomandaţi în tematica acestui blog
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/09/cateva-precizari-despre-sursele.html

27. Jmecheriile "cărturarilor"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/09/jmecheriile-carturarilor.html

28. În corespondenţă "Despre suflet"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/09/in-corespondenta-despre-suflet.html

29. O doamnă sceptică, creştinii de la Roma şi învierea
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/09/raspuns-cu-intarziere-la-o-intrebare.html

30. Şi atunci cum învie trupul dacă este ars complet?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/09/si-atunci-cum-invie-trupul-daca-este.html

31. „Plec într-o lume mai bună”: Victimele folclorului teologic "nemurirea sufletului"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/09/victimele-folclorului-teologic.html

32. Adevărat sau fals? Provocarea lui Edwin LeRoy Froom şi răspunsul lui genial
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/10/adevarat-sau-fals.html

33. Har Şi Mântuire: Puncte de credinţă spre analiză
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/10/har-si-mantuire-puncte-de-credinta-spre.html

34. Despre iad (şi Dumnezeul Iubirii) - Zsolt Kovács Zsotza
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/11/fosti-sustinatori-ai-doctrinei-despre.html

35. Oscar Cullmann: Nemurirea sufletului sau învierea morţilor? (carte - text englez)
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/11/oscar-cullmann-nemurirea-sufletului-sau.html

36. Dionis Bodiu despre cartea lui Oscar Cullmann
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/11/dionis-bodiu-despre-cartea-lui-oscar.html

37. Unde punem virgula? Vaisamar blog
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/11/unde-punem-virgula-vaisamar-blog.html

38. Cuiul bătut unde nu trebuia
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/11/cuiul-batut-unde-nu-trebuia.html

39. Falsificarea de la Matei 10:28
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/11/cine-falsificat-primul-matei-1028.html

40. Unde s-a rupt firul? Invit toţi apologeţii zilelor noastre să îl înfrunte pe Policarp!
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/11/unde-s-rupt-firul-invit-toti-apologetii.html

41. Cui sunt tributari cei ce cred în moartea sufletului?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/11/cui-sunt-tributari-cei-ce-cred-in.html

42. Luca 23:43 - Unde vine virgula?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/11/luca-2343-unde-vine-virgula.html

43. Ce credeau unii dintre rabini despre "iad"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/11/ce-credeau-unii-dintre-rabini-despre-iad.html

44. Mărturii din Arabia: THNETOPSYCHITES (din grecescul muritor şi suflet)
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/12/pentru-crestini-si-musulmani-despre.html

45. Celsus şi Origene: Alţi doi martori care confirmă imixtiunile copiştilor în textul Bibliei
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/12/de-ce-au-fost-modificate-scripturile.html

46. Nazarenii: Sectă eretică ce a influenţat negativ creştinismul
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/12/ce-credeau-samaritenii-despre-trup-ca.html

47. Originea apocrifei "Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2014/12/originea-apocrifei-bogatul-nemilostiv.html

48. Biblia Antica: Ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/01/biblia-antica-ce-se-intampla-cu.html

49. Cum se vor justifica liderii Bisericilor Evanghelice (ale pocăiţilor) la judecată?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/03/cum-se-vor-justifica-bisericile.html

50. Oare Iosephus Flavius a scris "Discurs despre Hades"?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/03/oare-iosephus-scris-discurs-despre-hades.html

51. Doctrina despre infernul neo-păgân în colaps rapid
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/03/doctrina-despre-infernul-neo-pagan-in.html

Pagina  3

52. Istoria Infernurilor, Georges Minois, Credeau vechii evrei în "infern"?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/03/evreul-andre-chouraqui-despre-infernul.html

53. Nu eşti încă decis? Ai un "Pro bono" divin (Apocalipsa 12:9)
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/05/nu-esti-inca-decis-ai-un-pro-bono-divin.html

54. Evrei 9:27 tradus şi interpretat greşit
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/05/evrei-927-tradus-si-interpretat-gresit.html

55. Isaia 53:10 "Dar după ce îşi va da sufletul ca jertfă pentru păcat"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/05/isaia-5310-dar-dupa-ce-isi-va-da.html

56. Creştini de rit păgân?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/05/sunt-crestini-sau-pagano-crestini-cei.html

57. Cum interpretăm Apocalipsa 6:9-11? Cum ne place, sau în contextul Bibliei?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/05/cum-interpretam-apocalipsa-69-11-cum-ne.html

58. "Sfinţii ocrotitori" nu ştiu nimic şi nu pot face nimic, pentru ca sunt morţi până la înviere
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/05/zeii-catolicilor-si-ortodocsilor-nu.html

59. DE CE NU VA FI UN IAD VEŞNIC?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/05/inventatorii-antici-ai-infernului.html

60. Luca 23:43 - Manuscrise care au redarea „Adevărat îţi spun astăzi,"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/05/luca-2343-comentariu.html

61. Chestionar despre "Lacul de foc" din Apocalipsa
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/05/lacul-de-foc-din-apocalipsa.html

62. Inventatorii antici ai infernului (iadului): Mărturii ale învăţaţilor din antichitate
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/05/inventatorii-antici-ai-infernului_18.html

63. Traducători dogmatici care nu respectă textul Bibliei
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/05/traducatori-mincinosi-si-fatarnici.html

64. Credea Iov în "nemurirea sufletului" sau în înviere?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/06/credea-sau-nu-iov-in-inviere.html

65. Credeul Apostolic din jurul anilor 120-130 AD
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/06/credeul-apostolic-din-jurul-anilor-120.html

66. Se rupe "craca" de sub picioarele "chinului veşnic"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/06/se-rupe-craca-de-sub-picioarele-iadului.html

67. Trei întrebări adresate viitorilor sinucigasi, în special musulmani
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/07/trei-intrebari-adresate-viitorilor.html

68. O chemare pentru toate "fecioarele" (credincioşii): Să înţelegem corect Eclesiastul 12:7!
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/07/o-chemare-pentru-toate-fecioarele.html

69. Ce este pedeapsa veşnică? Edward William Fudge, The Fire That Consumes
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/07/ce-este-pedeapsa-vesnica.html

70. Cum se explică Luca 23:43? "Vei fi cu mine în Grădina Edenului" Codex Curetonianus
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/07/cum-se-explica-luca-2343.html

71. Cum se explică Luca 23:43? Codex Vaticanus - încă o mărturie puternică
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/07/cum-se-explica-luca-2343-o-alta.html

72. Alte mărturii vechi despre Luca 23:43 în citatele din "Patrologia Greaca" 1869
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/07/alte-marturii-despre-luca-2343.html

73. Luca 23:43 - Comentariu de Ady Florin
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/07/luca-2343-comentariu.html

74. Comentariu despre "duhurile" de la 1Petru 3:18-20 şi despre cei "morţi" de la 1Petru 4:6
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/07/comentariu-la-1petru-318-20-si-46.html

75. UNDE MERGEM DUPĂ MOARTE? - O analiză biblică
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/09/unde-mergem-dupa-moarte.html

76. Este "iadul" o realitate? Adevărul despre "iad"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2015/09/este-iadul-o-realitate-adevarul-despre.html

77. Expunerile biblice pe tema: “De ce trebuie să ne pocăim? Un al treilea răspuns!”
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2016/05/expunerile-biblice-pe-tema-de-ce.html

78. Poziţia lui Luther Martin despre starea morţilor la începutul reformei sale (1520)
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2017/02/pozitia-lui-luther-martin-despre-starea.html

79. Reviews & Ratings for Hell and Mr. Fudge
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2017/04/reviews-ratings-for-hell-and-mr-fudge.html

80. Eşti nelămurit, dacă Ilie şi Moise sunt morți sau trăiesc încă?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2017/04/ilie-si-moise-sunt-mortii.html

81. Conferinţă pe tematica acestui blog
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2017/04/conferinta.html

82. Invitation to a conference about the mortality of the soul
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2017/05/invitation-to-conference-about.html

83. Iadul, făcătorul de ateişti - Nicu Butoi
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2017/05/iadul-facatorul-de-ateisti.html

84. Prezentare carte: Nemurirea sufletului sau învierea morților? De Oscar Cullmann
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2017/05/prezentare-nemurirea-sufletului-sau.html

85. Ce cred musulmanii despre cei ce mor?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2017/06/the-book-that-muslims-are-scared-to.html

86. Suflet muritor, Encyclopédie de Diderot (1765): Acest punct de vedere nu este o erezie
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2017/06/acest-punct-de-vedere-eu-nu-l-consider.html

87. MOARTEA NU ESTE O FORMĂ ALTERNATIVĂ ȘI PREFERABILĂ A CONȘTIINȚEI
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2017/08/moartea-nu-este-o-forma-alternativa-si.html

88. Invitaţie pe un grup de studiu pe Facebook
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/01/invitatie-pe-un-grup-de-studiu-pe.html

89. Broşura "Scopul unui creştin, este sfinţirea prin adevăr"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/01/brosura-scopul-unui-crestin-este.html

90. Invitaţie la o trezire adevărată
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/01/invitatie-la-o-trezire-adevarata.html

91. De ce morţii care au făcut răul trebuie înviaţi şi judecaţi?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/01/de-ce-mortii-care-au-facut-raul-trebuie_10.html
 
92. Biblia Antica: Pyros zelos: "iuţimea focului", "văpaia unui foc" ...
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/02/biblia-antica-pyros-zelos-iutimea.html

93. Cele mai citite articole de pe acest blog
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/02/cele-mai-citite-articole-de-pe-acest.html

94. Dr. E.W. Bullinger 173. "ASTĂZI" (Luca 23:43).
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/02/dr-ew-bullinger-173-astazi-luca-2343.html

95. Omul este decăzut (păcătos) numai cu trupul, nu şi cu sufletul?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/02/omul-este-decazut-pacatos-numai-cu.html

96. Billy Graham este în somnul morţii până la înviere sau este deja în cer?
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/02/billy-graham-este-in-somnul-mortii-pana.html

97. Invitaţie la conferinţa "Imixtiunile copiştilor în manuscrisele biblice, pentru a sprijini ideea nemuririi sufletului"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/03/invitatie-la-conferinta-imixtiunile.html

98. Invitaţie la Floreşti, evocare personalităţi, lucrare cu tracte
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/04/invitatie-la-floresti-evocare.html

99. ”Nemurirea condiționată” în NT și în istoria creștinismului, Florin Făiu
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/04/nemurirea-conditionata-in-nt-si-in.html

100. Prezentare Video Conferinţă Ioan 3:13 "nimeni nu s-a suit în cer"
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/05/ioan-313-nimeni-nu-s-suit-in-cer.html

101. Cele 100 articole ale acestui blog
http://sufletulestemuritor.blogspot.com/2018/08/cele-100-articole-ale-acestui-blog.html

Recomandare alte bloguri creştine de interes general:

Biblia Antică
www.bibliaantica.blogspot.ro

Har Şi Mântuire
www.harsimantuire.blogspot.ro

miercuri, 2 mai 2018

100. Prezentare Video Conferinţă Ioan 3:13 "nimeni nu s-a suit în cer"

Singura speranță pentru cei ce mor este învierea

 

Singura speranță pentru cei ce mor este învierea 1

 

 

Singura speranță pentru cei ce mor este învierea 2

 Postări

vineri, 6 aprilie 2018

99. ”Nemurirea condiționată” în NT și în istoria creștinismului, Florin Făiu

"Introducere
Apostolii se referă la nemurire, mai întâi în stil ebraic, ca „viață veșnică” (Mt 25:46; In 5:39; 12:50 etc), dar greaca NT folosește două sinonime speciale, care exprimă negarea morții: athanasía (nemurire), sau aphtharsía (indestructibilitate, nepieire, imortalitate). Nemurirea însă nu este atribuită niciodată omului însuși – sufletului sau duhului omenesc. Expresii ca „suflet nemuritor” sau „nemurirea sufletului”, nu se folosesc niciodată."

http://florinlaiu.com/nemurirea-conditionata-in-nt-si-in-istoria-crestinismului/#_ftn29

Recomandare articole

Postări

joi, 5 aprilie 2018

98. Invitaţie la Floreşti, evocare personalităţi, lucrare cu tracte


Dragi prieteni care susţineti mortalitatea sufletului şi singura speranţă pentru cei ce mor, învierea,


Vă anunţ că sunt dispus a ne întâlni oriunde în vederea promovării conceptului de mortalitate a sufletului, singura speranţă a morţilor fiind învierea trupului şi al sufletului împreună, aşa cum au predat şi susţinut episcopii Policarp al Smirnei, liderul creştinilor din întregul Răsărit, care a învăţat la picioarele apostolului Ioan şi Teofil al Antiochiei, din secolul II.


O reformă adevărata nu se poate promova, fără a lua poziţie faţă de cea mai veche minciuna a lui Satan, introdusă în Grădina Edenului (Geneza 3). Dacă cineva crede că Diavolul şi-a abandonat această minciună înşelătoare (Apocalipsa 12:9), va vedea cu consternare la judecată cât de mult a influenţat în sens negativ omenirea această doctrină a nemuririi sufletelor şi câte doctrine false se leagă de ea, fiind ca o rădăcină din care se dezvoltă trunchiul şi coroana cu ramuri. De ea se leagă multe doctrine, în special cultul adorării sfinţilor ca mijlocitori între oameni şi Dumnezeu, ce ploriferează în bisericile catolice şi ortodoxe. Degeaba a tăiat protestantismul doar ramurile, dacă nu a scos rădăcina: demascarea maleficei doctrine a nemurii sufletului.

Dacă îţi pasă de acest adevăr, vino să evocăm memoria şi învăţătura acestor lideri creştini importanti din secolul II, Policarp al Smirnei şi Teofil al Antiochiei şi apoi să încununăm această evocare cu o lucrarea de tracte în temă.
Vino să ne întâlnim şi să discutăm despre aceste mărturii antice, deoarece Biblia spune că mărturia a doi sau trei martori trebuie cercetată.Contact: bibliaantica@yahoo.com

"Sfântul, slăvitul și sfințitul mucenic Policarp a fost episcop al Smirnei și unul din Părinții apostolici. S-a născut între anii 69 și 81 d.Hr. și a mucenicit între anii 155 și 167. L-a cunoscut personal pe sfântul apostol și evanghelist Ioan. Prăznuirea lui se face la 23 februarie."
Ortodoxwiki 

Iată mărturia din rugăciunea martirului episcop al Smirnei, Policarp:
"Atotputernice Dumnezeule, Tată a iubitului şi binecuvântatului Tău slujitor, Isus Christos, prin care am ajuns la cunoştinţa Ta, Dumnezeul îngerilor, a puternicilor, a tuturor creaturilor şi a tuturor celor drepţi, care trăim înaintea feţei Tale: Te preamaresc, că m-ai socotit vrednic pentru aceasta zi şi acest ceas, ca să am parte la numărul martirilor Tăi, în paharul Christosului Tău, la învierea sufletului şi a trupului la viaţa veşnică prin neputrezirea din Duhul Sfânt. Să fiu primit printre ei înaintea feţei Tale, ca o jertfă grasă şi plăcută, aşa cum Tu, veşnic drept Dumnezeu ai hotărât mai dinainte, mi-ai făcut de cunoscut în prealabil, iar acum împlineşti. Pentru toate acestea Te laud, te preamăresc si te slăvesc vesnic, prin al Tau Mare Preot ceresc, Fiul Tău drag, Isus Christos. Prin El si impreuna cu El, a Ta este slava luminoasa, in Duhul Sfant acum şi în eternitatea care va veni. Amin.” (Varianta Episcopului Eusebiu de Cesareea, din Istoria Eclesiastica)


Iată şi mărturia celuilalt lider creştin important, Teofil al Antiohiei (169-177), care scria: 
"Dumnezeu înviază trupul tău nemuritor, împreună cu sufletul; şi atunci, pentru că vei fi nemuritor, vei vedea pe Cel nemuritor, dacă vei crede de acum în El”
Cartea Întâia către Autolic, Capitolul VII 


"Teofil a fost episcop de Antiohia în secolul al II-lea. Convertit la creștinism și devenit episcop și teolog, Teofil a fost un scriitor prolific și adesea citat de scriitorii creștini de după el. Se cunosc puține lucruri despre viața personală a episcopului Teofil al Antiohiei. După a sa Apologie către Autolycus, Teofil pare să se fi născut din părinți păgâni către anul 120. S-a convertit la creștinism după ce a studiat Sfânta Scriptură. [1] Teofil a devenit episcop al Antiohiei în anul al 6-lea al împărăției lui Marcus Aurelius, adică în anul 168. [2]"
Ortodoxwiki 

Gheorghi Vasilievici Florovski (†1979), afirma:
"Aspectul frapant al istoriei timpurii a doctrinei creștine despre om este că mulți dintre principalii scriitori ai secolului al II-lea par să fi negat în mod hotărât nemurirea (naturală) a sufletului. Și aceasta nu pare să fie o opinie excepțională sau extravagantă a numai câtorva scriitori, ci mai degrabă învățătura comună din acea perioadă. Iar această convingere nu a fost complet abandonată într-o perioadă mai târzie.[29]

Recomandare articole

Postări