Faceți căutări pe acest blog

joi, 11 septembrie 2014

27. Jmecheriile "cărturarilor"

"Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele care nu se văd şi peste care oamenii umblă fără să ştie." (Luca 11:44)

Aşa apare Isaia 53:10 în textul ebraic: “Dar după ce îşi va da sufletul (nefeş) ca jertfă pentru păcat“

Dar nu, unora nu le place cum sună. Căci altfel ar încurca predicile lor despre nemurirea sufletului şi n-ar mai fi oameni  suiţi în cer sau chinuiţi în iad, imediat după ce mor...

Atât timp cât într-un text apare un cuvânt care are corespondent bine stabilit în limba română, el nu poate fi substituit. 
La versetul din Isaia 53:12 în expresia “şi-a dat sufletul (nefeş) la moarte” este vorba într-adevăr de suflet, a se compara cu Isaia 53:10 “Dar dupa ce îşi va da sufletul (nefeş) ca jertfă pentru păcat “ cu Psalmul 16:9 “căci nu-mi vei lăsa sufletul (nefeş) în Locuinţa Morţilor (Şheol)” şi Fapte 2:27 “căci nu-mi vei lăsa sufletul (psuche) în Locuinţa Morţilor (Hades)”.
Acelaşi cuvânt ebraic este atât în Isaia 53:10 cât şi în Isaia 53:12. Cât de sinceri au putut fi, traducându-l odată cu “sine însuşi” şi odată cu “viaţă” în ciuda contextului şi a faptului că aceste cuvinte (sine însuşi, viaţa) îşi au corespondentul lor bine definit în limba ebraică, după cum şi traducătorii ştiau? Mi se revoltă sufletul! Această stereotipie care susţine că nu există nici o diferenţă de sens ci doar de formă între viaţă, suflet şi duh şi prin urmare aceste cuvinte pot fi inter-schimbabile după bunul plac şi gust a fiecăruia, trebuie aruncată în lada de gunoi a lingvisticii. 

Există diferenţe între suflet şi viaţă? Da. Sufletul poate mânca, poate bea, se poate veseli, se poate odihni.

"şi voi zice sufletului meu: "Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!" (Luca 12:19)

Cum ar suna dacă viaţa şi sufletul ar fi cuvinte inter-schimbabile?

"şi voi zice vieţii mele: "Viaţă, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!" (Luca 12:19)


Da, există diferenţă între suflet şi viaţă. Sufletul este totalitatea proceselor psihice, pe când viaţa este puterea brută ce stă la baza acestora, susţinând sufletul. Nu poţi să zici luminii de la bec că este curentul; curentul doar susţine lumina. Cam aşa ar fi dacă am spune că sufletul este viaţa. Sufletul este mai ceva ca viaţa, după cum lumina este mai ceva decât curentul. Astfel înţelegem de ce în Biblie se face diferenţa între suflet şi viaţă.

Din mărturia unui tânăr evreu înaintea regelui Antiochus Theos Epifanes, din secolul II î.e.n. se poate arăta clar că atât trupul cât şi sufletul pot fi date la moarte, deci şi sufletul este muritor.

“Iar eu, precum şi fraţii mei, şi trupul şi sufletul mi-l dau pentru legile părinteşti, rugându-mă lui Dumnezeu, ca să nu întârzie a Se milostivi spre poporul acesta şi pe tine prin certări şi prin bătăi să te facă să mărturiseşti cum că El singur este Dumnezeu.” 2Macabei 7:37.

Din mărturia apostolului Pavel, se pot arăta cuvintele “suflet” şi “duh” ca fiind două cuvinte diferite nu numai ca formă scriptică, ci şi ca sens.

Cuvântul "duh" şi cuvântul "spirit" sunt cuvinte sinomime. Să reţinem, că sinomimele sunt cuvinte cu forme diferite dar care au acelaşi sens (înţeles). Cuvântul "duh" provine din limba slavonă şi cuvântul "spirit" provine din limba latină, dar ambele înseamnă acelaşi lucru. Eu voi folosi cuvântul "duh", deoarece acest cuvânt apare în Biblia pe care o citesc. 
Există o tradiţie omenească greşită, conform căreia cuvintele "duh" şi "suflet" au acelaşi înteles, prin urmare se pot folosi la alegere, după preferinţa şi gustul fiecăruia. Mergând pe această preconcepţie, neânţelegând diferenţa dintre "duh" şi "suflet" unii traducători au tradus sistematic cuvântul "duh" cu cuvântul "suflet" (exemplu Karoli Gaspar, în limba maghiară). Dar Biblia arată că "duhul" şi "sufletul", deşi au anumite însuşiri comune, totuşi, sunt două lucruri diferite, deci în nici un caz nu pot fi cuvinte sinonime: 
 "Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin: şi duhul vostru (în greacă: "umon to pneuma") şi sufletul ("kai e psuche") şi trupul ("kai to soma") să vă fie păzite ireprosabile, fără vină, la venirea Domnului nostru Isus Hristos." 1Tesaloniceni 5:23 
 "Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri; pătrunde până acolo că desparte sufletul (psuches) şi duhul (pneumatos), atât încheieturile cât şi măduva şi judecă gândurile şi intenţiile inimii." Evrei 4:12 

Din mărturia rugăciunii episcopului martir Policarp al Smirnei, secolul II se poate arăta că şi sufletul învie, deci mai întâi trebuie să moară.

"Atotputernice Dumnezeule, Tată a iubitului şi binecuvântatului tău slujitor, Isus Christos, prin care am ajuns la cunoştinţa ta, Dumnezeul îngerilor, a puternicilor, a tuturor creaturilor şi a tuturor celor drepţi, care trăim înaintea feţei tale: Te preamăresc, că m-ai socotit vrednic pentru această zi şi acest ceas, ca să am parte la numărul martirilor tăi, în paharul Christosului tău, la învierea sufletului şi a trupului la viaţa veşnică prin neputrezirea din duhul sfânt.

Aveti întrebări importante?

Sunteţi în căutarea lui Dumnezeu?
Căutaţi răspunsuri din Biblie?
Aveţi o întrebare despre Dumnezeu şi Biblie?
Aveţi o întrebare despre viaţă şi moarte?
Aveţi o întrebare despre Evanghelie (Vestea Bună)?
Aveţi o întrebare despre orice altceva legat de creştinism?
Căutaţi o părtăşie creştină adevărată? Şi eu...

Va rog intrebati, scriind la comentarii.

Va invit sa cititi si celelalte bloguri cu tematica biblica:

Blog: Har Si Mantuire

Blog: Biblia Antica

Blog: Imparatia Mesianica

Blog: Murim Sau Nu Murim? Ce Spun Dumnezeu Si Satan In Cea Mai Veche Controversa?

Blog: Profetii Implinite


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu