Faceți căutări pe acest blog

joi, 23 iulie 2015

73. Luca 23:43 - Comentariu de Ady Florin

Luca 23:43 - Comentariu

VARIANTA 1
Luca 23:43 - Comentariu  
A) INTERPRETAREA POPULARĂ
-sufletul sau spiritul morţilor are o existenţă în ceruri înainte de înviere ; tâlharul i-a cerut  lui Iisus să-şi amintească de el în împărăţia sa, acesta a  fost asigurat că va fi în paradis chiar în ziua aceea ;
B) PUNCTUAŢIA TEXTULUI (analiza textului în greacă)
- dacă virgula este plasată înaintea cuvântului „astăzi„ aşa cum întâlnim în majoritatea traducerilor, pasajul arată astfel : „Adevărat îţi spun, astăzi vei fi cu mine în rai„
-  dacă virgula este plasată după cuvântul „astăzi „ pasajul arată astfel „Adevărat îţi spun astăzi, vei fi cu mine în rai„
Precizări
-în primele secole ale creştinismului , manuscrisele Noului Testament erau scrise fără spaţii între cuvinte sau propoziţii ;
- punctuaţia care să arate cum trebuia citit textul era foarte puţin folosită sau chiar deloc;
- Virgula, de exemplu, a fost introdusă abia în secolul al noulea;
-Când a fost introdusă punctuaţia în Luca 23:43, virgula a fost asezată înaintea cuvântului „astăzi„  nu din motive gramaticale ci din convingeri teologice; la acea vreme predomina convingerea că cei credincioşi vor primi răsplata finală la moarte;
C)  TRADUCEREA  ALTERNATIVĂ (CU VIRGULA DUPĂ ASTĂZI)
-Traducerile antice, citatele din scriitorii bisericeşti si chiar semne specifice ale manuscriselor greceşti stau mărturie că citirea alternativă avea mulţi susţinători în creştinismul timpuriu;
  • Redarea „ Ädevarat iti spun astazi, vei fi cu mine în paradis „se găseşte în Curetorian Syriac, una din cele mai timpurii traduceri ale Noului Testament, datând din secolul al doilea;
  • este, de asemenea , găsită şi în scriitori bisericeşti, cum ar fi Ephraem din secolul 4, Casian şi Hesaychius din secolul 5;
  • redarea aceasta se găseşte şi-n  două lucrări apocrife independente, probabil din secolul 4; (Faptele lui Pilat şi Coborârea lui Hristos în iad);
  • folosirea cuvantului astăzi ptr. a introduce sau a încheia o afirmaţie reprezintă doar un idiom semitic, folosit ptr. a sublinia semnificaţia şi solemnitatea declaraţiei ce fusese  făcută sau urma să fie făcută;
  • idiomul acesta este destul de obişnuit în Scriptură
  • în Deuteronomul întâlnim peste 40 de astfel de expresii, cum ar fi: „te învăţ astăzi, „îţi poruncesc astăzi”, „mărturisesc împotriva ta astăzi şi „îţi declar astăzi„ (Deuteronom 4:18; 6:6; 7:11; 8:19; 11:26,32; 30:18,19; 32:46)
D) SFAT PENTRU A ÎNŢELEGE AFIRMAŢIA DOMNULUI ISUS
-  ca să înţelegem afirmaţia Domnului Isus trebuie să privim întreaga învăţătură biblică privitoare la timpul când cei mântuiţi vor primi răsplata în rai;
E) CE ÎNŢELEGE ISUS PRIN RAI?
- Isus s-a referit la ceruri – (1 Corinteni 12:2-4) sau locuinţa veşnică din Noul Ierusalim a celor răscumpăraţi, în care se află pomul vieţii şi tronul lui Dumnezeu ( Apocalipsa 2:7; Apocalipsa 22:1-5)
-În alt pasaj Isus se referă la numeroasele locuri din casa lui Dumnezeu şi al timpului când  El va veni iarăşi ptr. a–i lua pe ai săi cu sine (Ioan 14:1-3); În timpul acela, el îi va invita pe urmaşii săi să moştenească împărăţia pregătită ptr. ei de la întemeierea lumii (Matei 25:31:34); acel moment este unul al reunirii şi atunci va avea loc celebrarea finală şi completă a eliberării de păcat (Luca 22:14-18);
F) Acordarea nemuririi
-Pavel învaţă că cei credincioşi care mor vor ieşi din mormânt la a doua venire a lui Isus  (1 Corinteni 15:20 -23) atunci când li se va oferi darul nemuririi (1 Corinteni 15:51-55); drepţii înviaţi şi cei ce sunt în viaţă vor fi luaţi împreună ptr. a-l întâlni pe Isus în văzduh şi vor fi cu El ptr. totdeauna (1 Tesaloniceni 4:17);
-În teologia lui Pavel, învierea lui Isus şi nu moartea sa, este cea care le oferă celor drepţi speranţă ptr. viaţă după moarte (1 Corinteni 15:16-19), Romani 10:9);
-Ar fi fost ciudat ca Iisus să-i promită tâlharului că vor fi împreună în paradis chiar în ziua aceea;
- Biblia învaţă clar că în ziua în care a murit Domnul Isus a mers în mormânt (Luca 23:50-54), Fapte 2:31-32; Fapte 13:29, 31)
G) ANALIZA IDEII CĂ TRUPUL LUI ISUS A MERS ÎN MORMÂNT, ÎN TIMP CE DUHUL  SĂU S-A SUIT LA CERURI;
- Dacă afirmăm că trupul  lui Isus  a  mers în mormânt în timp ce duhul său s-a suit la ceruri înseamnă că ignorăm cuvintele Domnului Iisus către  Maria, în dimineaţa învierii, când i-a cerut să nu-l atingă deoarece nu se suise acasă la Tatăl (Ioan 20:17);
H) PROBLEME CE APAR DACĂ ACCEPTĂM IDEEA CĂ ISUS A FOST ÎMPREUNĂ CU TÂLHARUL ÎN PARADIS ÎN ZIUA CÂND A MURIT
1. Dacă plasăm virgula înaintea cuvântului astăzi este imposibil să armonizăm acest pasaj cu învăţătura generala a Bibliei, inclusiv cu învăţătura Domnului Isus cu privire la timpul când credincioşii morţi îşi vor primi răsplata finală; Plasarea virgulei după  cuvântul „astăzi„ este un idiom semantic care accentuează semnificaţia enunţului;
2. Segmente importante ale bisericii primare au acceptat acest fel de citire „Adevărat îţi spun astazi, vei fi cu mine în rai şi asta chiar şi după ce credinţa în nemurirea sufletului a devenit predominnată în creştinism;
 3. Tâlharul l-a rugat pe Domnul Isus să-şi amintească de el în împărăţia sa; Prin folosirea cuvântului astăzi după expresia „îţi spun” Mântuitorul a făcut o promisiune solemnă, aducându-i mângâiere şi speranţă muribundului, dar fără a specifica timpul împlinirii promisiunii; 

                                                                 VARIANTA 2

A) TEXTUL ÎN ORIGINAL

- Și Iisus i-a spus lui adevărat spun ție astăzi cu Mine vei fi în paradis

Precizări

- pe timpul apostolului nu exista nici un fel de punctuație; nici punct, nici virgulă.

- în scrierea veche, până către secolul IX, se scria doar cu literele mari și fără spații între cuvinte!

- Textul era un lung șir de litere: SIIISUSIASPUSLUIADEVĂRATSPUNȚIEASTĂZICUMINEVEIFIÎNPARADIS

B) OPINIA MAJORITARĂ

- exact în acea zi de vineri, de îndată ce Iisus a murit, S-a suit la Tatăl, în paradis, împreună cu tâlharul.

C) BIBLIA NE SPUNE CĂ DUMINICĂ, ÎN DIMINEAȚA ÎNVIERII IISUS ÎNCĂ NU SE SUISE LA TATĂL SĂU...!!

Ioan  20: 17... „Nu mă ține”, i-a zis Iisus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu...”

D) INTREBARE  : CUM AR TREBUI AŞEZATĂ VIRGULA ÎN AȘA FEL ÎNCÂT SENSUL SĂ CORESPUNDĂ CU VERSETUL DIN IOAN?

"Iisus i-a spus lui adevărat spun ție astăzi cu Mine vei fi în paradis.” Să  punem virgula înainte sau după  cuvântul „astăzi”? Ptr. a corespunde, virgula trebuie pusă astfel: „Și Iisus i-a spus lui: Adevărat spun ție astăzi, cu Mine vei fi în paradis.”

E) CONJUNCTIA CA DIN TRADUCEREA CORNILESCU

-În Biblia Cornilescu, nu apare virgulă, ci cuvântul „că”...  – „Că” este adaosul lui Cornilescu, traducătorul. Lipsește în original.

-Spre exemplu în Biblia Nițulescu „că”-ul nu-l vom găsi.

Obiecţie: Tâlharul de pe cruce a mers cu Domnul Hristos în rai, în ziua când a murit

-NU avea cum să meargă în rai pentru că duminica dimineaţa Domnul a spus Mariei: “Nu mă atinge căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu;” Ioan 20:17

-  Semnele de punctuaţie ale Bibliei nu au fost inspirate, ci au fost adăugate de oameni. În traducerea româneasca  – Cornilescu – a textului din Luca 23:43, virgula, care în unele traduceri există, a fost înlocuita cu prepozitia “ca”. Aceasta prepozitie, ca şi  virgula, dacă nu este aşezată corect în propoziţie schimbă total înţelesul corect al textului. Astfel, punctuaţia corecta a textului din Luca 23:43 ar fi trebuit să fie astfel: “Isus a răspuns: ‘Adevărat îti spun astazi, vei fi cu Mine în rai”. Împărăţia Domnului Hristos va fi întemeiată la a doua venire a Sa (Matei 25:31) şi toti drepţii din toate veacurile vor intra în ea în momentul acela,  nicidecum la moarte.

Sursa: STAREA OMULUI IN MOARTE  Adăugat de: adyflorin 

Postări recomandate
413
343
312
173
151
127
125
102
91
91

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu